logo


Kanun:   213 – VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kanunun şümulü Madde 1 Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özeDevamı