logo


24 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 20/02/2019 Resmi Gazete No: 30692 MADDE 1 – 26/4/2014 tariDevamı