logo


22 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2018 Resmi Gazete No: 30642 (3. Mükerrer) MADDE 1 – Devamı