logo


DEĞERLİ KONUT VERGİSİ DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Devamı