logo


Yazdır
MADDE NO KONUSU 2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler 240
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 140
3- İkinci sınıf tüccarlar 70
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 32
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 19
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 9
II nci derece usulsüzlükler 130
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70
3 – İkinci sınıf tüccarlar 32
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5

Yorum Yaz

*