logo


Yazdır
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  2021 yılında uygulanacak tutar TL
1- Yıllık;

– Alış tutarı

 

– Satış tutarı

 

 

300.000

 

420.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

150.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

300.000

 

Yorum Yaz

*