logo


TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) Amaç ve kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2021 taDevamı