logo


FATURA DÜZENLEME SINIRI (V.U.K. MADDE:232)(*) YILLAR TUTAR İLGİLİ GENEL TEBLİĞ 2021 1.500 VUK Genel Tebliği Sıra No:522 2020 1.400 VUK Genel Tebliği Sıra No:513 2019 1.200 VUK GeneDevamı
TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) Amaç ve kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2021 taDevamı
MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARLARI GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL İSTİSNA TUTARI DAYANAĞI 2021 7.000.-TL 313 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği 2020 6.600.-TL 310 Seri No.lu G.V.Genel TeDevamı
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık) 3.577,50 TL Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık) 2.825,90 TL Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 119,25 TL Asgari Ücret 2021 Asgari Ücret 2021Devamı
Yıllar itibariyle Demirbaş ve Amortisman Sınırı YILLAR  TUTAR  İLGİLİ GENEL TEBLİĞ 2021 1.500 VUK Genel Tebliği Sıra No:522 2020 1.400 VUK Genel Tebliği Sıra No: 513 2019 1.200 VUKDevamı