logo


Gelir Vergisi Tarifesi – Ücretliler 2021 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi 24.000 TL’ye kadar 15% 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 Devamı