logo


FATURA DÜZENLEME SINIRI (V.U.K. MADDE:232)(*) YILLAR TUTAR İLGİLİ GENEL TEBLİĞ 2021 1.500 VUK Genel Tebliği Sıra No:522 2020 1.400 VUK Genel Tebliği Sıra No:513 2019 1.200 VUK GeneDevamı