logo


MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  2021 yılında uygulanacak tutar TL 1- Yıllık; – Alış tutarı   – Satış tutarı     300.000   420.000 Devamı