logo


Yıllar itibariyle Demirbaş ve Amortisman Sınırı YILLAR  TUTAR  İLGİLİ GENEL TEBLİĞ 2021 1.500 VUK Genel Tebliği Sıra No:522 2020 1.400 VUK Genel Tebliği Sıra No: 513 2019 1.200 VUKDevamı