logo


FATURA DÜZENLEME SINIRI (V.U.K. MADDE:232)(*) YILLAR TUTAR İLGİLİ GENEL TEBLİĞ 2021 1.500 VUK Genel Tebliği Sıra No:522 2020 1.400 VUK Genel Tebliği Sıra No:513 2019 1.200 VUK GeneDevamı
MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARLARI GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL İSTİSNA TUTARI DAYANAĞI 2021 7.000.-TL 313 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği 2020 6.600.-TL 310 Seri No.lu G.V.Genel TeDevamı
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık) 3.577,50 TL Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık) 2.825,90 TL Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 119,25 TL Asgari Ücret 2021 Asgari Ücret 2021Devamı
Yıllar itibariyle Demirbaş ve Amortisman Sınırı YILLAR  TUTAR  İLGİLİ GENEL TEBLİĞ 2021 1.500 VUK Genel Tebliği Sıra No:522 2020 1.400 VUK Genel Tebliği Sıra No: 513 2019 1.200 VUKDevamı
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 268,31 TL Evli eşi çalışmayan 321,98 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL EvliDevamı
Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü Yıllık Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü       Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü MartDevamı
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  2021 yılında uygulanacak tutar TL 1- Yıllık; – Alış tutarı   – Satış tutarı     300.000   420.000 Devamı
Gelir Vergisi Tarifesi – Ücretliler 2021 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi 24.000 TL’ye kadar 15% 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 Devamı
Numara : 5 Tarih : 1.1.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/5 KONU: 2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlDevamı
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) 2021 (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı DaDevamı