logo


Ofisimiz 25.08.1988 tarihinde Ankara’da Ali Ahmet GÖKMEN tarafından faaliyetine başlamıştır. Vergi mevzuatı, İş ve Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, yenilenen mevzuatlar, yeni tebliğler, kanundaki değişiklikler doğrultusunda mükelleflerimize danışmanlık ve muhasebe hizmetleri sunmaktayız.

Ayrıca ofis dışında, dışarıdan mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermekte olup, danışmanlık yaptığımız firmalarımızda kendi bünyelerinde iç kontrol ve muhasebe sisteminin kurulması ve vergi dönemlerinde yapılan işlemlerin, yasal mevzuatlar çerçevesinde denetlenip, raporlanması hizmetini vermekteyiz.