logo


SMMM Bağımsız Denetçi Ali Ahmet GÖKMEN
Doğum Tarihi :1956
Üniversite : Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi
Mezuniyet Yılı : 1980
SMMM Firuze GÖKMEN DEMİR
Doğum Tarihi :1986
Üniversite : Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Mezuniyet Yılı : 2009
Yüksek Lisans : Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi
Mezuniyet Yılı : 2013

SMMM M. Çağrı DEMİR
Doğum Tarihi :1987
Üniversite : Yakın Doğu Üniversitesi Bankacılık ve Finans
Mezuniyet Yılı : 2011
SMMM Burak ŞEN
Doğum Tarihi :1989
Üniversite : Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü
Mezuniyet Yılı : 2016