logo


     7099 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler   213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Ne Değişti ? 223.madde 3.fıkra eski hali Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşaDevamı
13 Mart 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30359 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİDevamı
10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356 Kanun No: 7099 Kabul Tarihi: 15/02/2018 MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası Devamı