logo


6 Temmuz 2018 CUMA           Resmî Gazete                        Sayı : 30470   Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 500Devamı
27 Mart 2018 Tarihli 30373 Sayılı Resmî Gazete 2. Mükerrer KANUNUN NO: 7103 VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  MADDevamı
21 Mart 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete           Sayı : 30367 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 493) Amaç ve kapsam MADDE 1 – Devamı
     7099 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler   213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Ne Değişti ? 223.madde 3.fıkra eski hali Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşaDevamı
13 Mart 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30359 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİDevamı
10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356 Kanun No: 7099 Kabul Tarihi: 15/02/2018 MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası Devamı
28 Şubat 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30346 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 492) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1Devamı
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 489) Tarih : 21 Aralık 2017 PERŞEMDevamı
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 488) Tarih : 21 Aralık 2017 PERŞEMDevamı
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 487) Tarih : 17 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30273 Yetki MADDE 1 – (1) 213 sayıDevamı