logo


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206-E. 8301953 Tarih: 19/07/2018 Konu : Genç girişimci teşvik uygulaması SGK GENELGE 2018/28Devamı
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 26431140-207.02-E.4984245                                                                  29/05/2018Devamı
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010-E.2821150 Tarih: 13/04/2018 Konu : Eksik Gün Bildirimleri GENEL YAZI Bilindiği üzere 710Devamı
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER İş dünyasında sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi de sigortalının herhangi bir sağlık , iş kazası ya da meslek hastalığı nedDevamı
27 Mart 2018 Tarihli 30373 Sayılı Resmî Gazete 2. Mükerrer KANUNUN NO: 7103 VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  MADDevamı
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :24010506-010.06-E. 1654785 Tarih: 16/03/2018 Konu : Otomatik İşyeri Tescili GENELGE 2018-11 1- GENEL ADevamı
     7099 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler   213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Ne Değişti ? 223.madde 3.fıkra eski hali Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşaDevamı
ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIK DURUMLARI   Bilindiği üzere 01.10.2008 tarihinden önce şirket ortaklarının , ortak oldukları şirketlerde sigortalı olabilmeleri yasal olarak uDevamı
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) Tarih : 21 AralDevamı
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : TDevamı