logo


T.C. VAN VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı 60757842-5520-27 25/12/2014 Konu Sermaye azaltımı.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz kayıtlarında 331 noDevamı
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı 06.12.2018 Konu Yurt dışından tedavi için gelDevamı
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19321]-71910 23.01.2019 Konu : MükellefDevamı
T.C. AMASYA VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 65771276-120.01.02.10-E.13441 05.11.2018 Konu Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi İlgi 24.07.2018 tarih ve 8886 sayıDevamı
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı 02.01.2019 Konu Adi ortaklık borçlarından dolayı GVKDevamı
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı 38418978-125[8-17/11]-E.109200 16.04.2019 Konu İlişkili kişideDevamı
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunlar KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı 39044742-130[Özelge]-E.230462 19.03.2019 Konu Uluslararası taşımacılıkta bDevamı
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 84098128-120.03.05.07[25-2018/1]-E.113444 03.04.2019 Konu:Devamı
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)   Sayı : 46480499-120.01.02.07[2018/1657]-E.38309 26.04.2019 KonDevamı
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) 23/11/2017 Sayı: 62030549-125[6-2012/283]-488418 Konu: BankalarDevamı