logo


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) Tarih : 21 AralDevamı
Asgari ücretlilerin  Eylül- Ekim-Kasım-Aralık aylarında bin 404.06 liranın altına düşen ücretleri için,ilave asgari geçim indirimi ile tekrardan bin 404.06 liraya eşitlenmesi hakkıDevamı