logo


2 Ağustos 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30850 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SEDevamı
19 Temmuz 2019 CUMA  Resmî Gazete           Sayı : 30836 (Mükerrer) GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7186  Kabul Tarihi: 17/7/Devamı
307 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15/03/2019 Resmi Gazete No: 30715 MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan GeliDevamı
306 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15/03/2019 Resmi Gazete No: 30715 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihliDevamı
305 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2018 Resmi Gazete No: 30642 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenlemeler Amaç MADDE 1 – (1) BuDevamı
304 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2018 Resmi Gazete No: 30470 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Düzenleme, Dayanak ve Öngörülen Teşvik AmaDevamı
11 Haziran 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete           Sayı : 30448 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve KDevamı
27 Mart 2018 Tarihli 30373 Sayılı Resmî Gazete 2. Mükerrer KANUNUN NO: 7103 VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  MADDevamı
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI Gelir Vergisi Kanununun 70. Maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler  gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edilmeDevamı
Resmi Gazete No: 30279 Resmi Gazete Tarihi: 23/12/2017 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 saDevamı