logo


MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) benDevamı
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün son paragrafının sonunaDevamı
SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA İlgi :20/01/2021 tarihli 500 sayılı yazımız. İlgi’de kayıtlı yazımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Birliğimiz arasında imzalanan bir protokol kaDevamı
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile eDevamı
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 524)KonuMADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkiDevamı
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SIRA NO: 523)MADDE 1 – 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan VeDevamı
ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK ve SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiğiDevamı
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Devamı
14/01/2021 Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No’lu Devamı
2 Ağustos 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30850 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SEDevamı